Vulnerability of Sophos Endpoint Security and Control

VIRUSDalši hrozby zasazují rány systému Sophos Endpoint Security and Control.
Patrně ohlášená “automatická” (tomu snad nikdo nevěří) aktualizace Sophosu na v. 10.3. v avizovaném termínu 2.-9.10. má patrně spasit tento “děravý” systém?
Během poslední doby jsem zaregistroval, že plně aktualizovaný systém byl kompletně “odzbroje” hrozbou ve formě phisingu na Českou poštu a to konkrétně malwarem: Win32/Hesperbot.A.
Dále díru na lochnu (J) rozšířil “přiblblý” trojan, který v profilu nakaženého “vytapetuje na bílo”!
Kdo spoléhá na sophos, nechť radši skenuje ještě něčím jiným.

Another threat beating the Sophos Endpoint Security and Control. Probably announced “automatic” (no one believes) update of Sophos to v. 10.3 in term 2nd-9th Oct. should heal the “leaky” system? During the last time I noticed that a fully updated system was completely “disarmed” by threat in the form of phishing e-mail to Cze Mail corp. – malware: Win32/Hesperbot.A. Furthermore biger “hole” (J) expanded the “dumb” trojan that infects user profile with white screen (user can’t work)! WWho rely on the Sophos, rather scan with something else.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s