Zálohování SQL EXPRESS databáze

 
 
Automatické zálohování SQL EXPRESS databáze
Schedule backup of SQL EXPRESS database
 
 
 
1) připojit se na SQL express db pomocí Management Studia:

Server name: localhost/sqlexpress, nebo Server/instance (ServerX/DBx)

2) Na db vybrat backup:

3) Nastavení backupu:

Poklepnutín na "Script" se vygeneruje script, kt. se nakopíruje do souboru backup.sql

4) Nastaveni Schedule tasks:

sqlcmd -S ServerX/DBx -i backup.sql -o log.txt

Backup.sql se uloží na cestu "Start in:" viz. schedule task, tam se po skončení plánovaného backupu objeví i log.