Singularity

 
 
Microsoft Singularity
 
* samostatně běžící – izolované procesy od systému, využívají samostatný runtime, díky tomu dojde k zamezení pádům celých aplikací, systému. Identifikací – manifestem se zamezí konfliktům ovladačů s hardwarem. Systém je postaven na mikrojádru, ovladače komunikují na úrovni procesů, tím se zásadně liší od bežné jádrové architektury s ovladači vazanými přímo na jádro systému.